top of page

BRYGGELAGET I ØDEGÅRDSBUKTA

Siden 13.04.1973
Enheten er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnr.: 918 639 543
LIVBØYE.jpg

Ny livbøye fra Tryg montert 2022-09.04

Velkommen til bryggelaget i Ødegårdsbukta.

Laget eier og driver brygga gjennom laget. Eventuelle utleieplasser disponeres / utleies av bryggelaget. Ihht. vedtekter skal brygga legges ut første helgen i mai og tas opp første helgen i september, men avvik kan forekomme avhengig av vær e.l.

SMITTEVERN.png

Hendelser og vedlikehold

2024-01-05

Brygga satt ut av dugnadsgjeng.

Montert nye stålbånd under gangfortau.

2023 -07-10

Brygga er tatt opp av dugnadsgjeng.

2023-04-04

Brygga er satt ut av dugnadsgjeng.

2022-03.09

Montert livbøye fra Tryg på nytt stativ.

2022-03.09

Brygga er tatt opp av dugnadsgjeng.

2022-09.04

Brygga er satt ut av dugnadsgjeng.

2021-28.08

Brygga er tatt op av dugnnadsgjeng.

2021-13.08

Badetrapp er tatt opp av Erik og reparert og klar for ny sesong 2022.

2021-26.07

5 nye akterfortøyningsrør er satt ned på siden mot storebrygga.

Hilsen en fin humørfylt dugnadsgjeng.

2021-01.04

Hei Da er brygga klargjort for sesongen

Hilsen Erlend og Håkon.

 

2020-12.09

Brygga er tatt opp av dugnadsgjeng

 

2020-02.05

Brygga er satt ut av dugnadsgjeng

2019-31.08

Brygga er tatt opp av dugnadsgjeng.

Honnør til alle og til Håkon for fin ny redskapskasse.

2019 - 18.07

Montert ny redskapskasse i felleskap med nabo bryggelaget Storebrygga. 

 

2019 - 17.07

Dugnad - montering av nye akterfortøyningsrør.

2019 - 01. og 02.05

Medlemmer av bryggelaget rydder strandsonen for plast ved Styggås og Smørvika.

 

2019 - 13.04

Brygga, landgang og badebrygga er satt ut for seseongen.

2018-01.09

Brygga er tatt opp av dugnadsgjeng

2018- 02.05

Skiftet to bordplanker på gangfortau.

 

2018 - 29.04

Badetrapp montert (alle trappetrinn er nye)

 

2018 -  28.04

Brygga er satt ut for sesongen

 

2018 - 28.04

Skiftet skrue/mutter syrefast alle fortøyningsfester.

 

2018 - 28.04

Skiftet skrue/mutter syrefast alle fortøyningsfester.

2018 - 09.04

www.biøb.no har tegnet ansvarsforsikring for brygga.

2017 -  02.09

Brygga er tatt opp.

 

2017 - 07.xx

Boret ned nye galvaniserte fortøningspåler alle plasser.

2017 - 07.xx

Boret ned nye galvaniserte fortøningspåler alle plasser.

2017 -  08.04

Brygga er satt ut for sesongen.

2016 - 

Nye syrefaste skruer montert på alle gangbord gangfortau.

2012 - 09.08

Da en av tre festebolter i fjell som holder heisestativ for brygga løsnet delvis, ble denne skiftet av eksternt fjellboringsfima.

bottom of page